God sommer nyhed: Penge til Partnerskab

God sommer nyhed: Penge til Partnerskab

Dansk Miljøteknologi har modtaget midler fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) til at videreføre og opskalere Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering i de næste to år. Dansk Miljøteknologi ser frem til at undersøge potentialer og barrierer i bioøkonomien på tværs af værdikæden, og i samarbejde med DMT medlemmer, organisationer, forskere, myndigheder. Bioøkonomi og klimaforbedringer hænger uløseligt sammen, og vi ser frem til det nye Regeringsfokus på klima.  Læs mere om Partnerskabet her.